• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методичні рекомендації до проведення першого уроку 2017-2018 н.р.

Методичні рекомендації

до проведення Першого уроку за орієнтовною темою

«Україна на карті Європи» у 2017/2018 навчальному році

у початковій школі

З огляду на системний процес реформування початкової загальної освіти в Україні та відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, навчання та виховання учнів початкової школи має ґрунтуватися на таких ціннісних орієнтирах, які відповідатимуть на усі виклики, що постануть перед Україною найближчим часом.

Головною особливістю сучасної системи виховання у контексті реформування сфери освіти є формування у молодших школярів:

 умінь усвідомлено обирати шляхи досягнення конкретної мети;

 прагнення утверджувати рівність і толерантність як ключові цінності демократичного суспільства;

 усвідомлення власної причетності до європейської та світової спільноти.

Перший урок має підкреслити цінність загальнолюдських прав і свобод людини, акцентувати увагу на важливості вміння аргументовано відстоювати власну громадянську позицію в суспільно-політичних питаннях, не дискримінуючи при цьому погляди та думки інших. Важливо наголосити на тому, що кожен громадянин повинен з повагою ставитися до мови та культури держави, популяризуючи здобутки та досягнення України у світі, впевнено використовуючи засоби комунікації для налагодження конструктивного діалогу, співпраці, порозуміння.

Оскільки 2017 рік є стартом Всеукраїнського експерименту щодо реалізації Концепції Нової української школи, то тематика Першого уроку має бути пронизана ідеєю формування у школярів базових компетентностей, які мають спрямувати увесь навчальний рік на співпрацю, взаємодопомогу, повагу, людяність, уміння вчитись та навчати інших, проявляти ініціативність та підприємливість не лише під час виконання освітніх завдань, а й стануть базовими компетентностями для вільного орієнтування в будь-якій життєвій ситуації.

Головна мета Першого уроку у школі І ступеня – окреслити роль України у світі та приналежність її до європейської сім’ї народів; формування в учнів нового європейського світогляду, національної свідомості, поваги до рідної мови, зацікавленість її розвитком; розуміння цінності та неповторності кожної мови та держави світу.

Завдання Першого уроку:

 ознайомити учнів з загальноєвропейськими цінностями та традиціями, місцем та значенням України у світі, культурними надбаннями;

 поширювати ідею європейської ідентичності;

 утверджувати спільні європейської цінності;

 формувати позитивну громадську думку щодо євроінтеграційного курсу України;

 мотивувати до вивчення мов європейських країн.

Для якісного забезпечення Першого уроку рекомендуємо використовувати державну символіку України та ЄС; ілюстрації та фотознімки відомих куточків України, Європи, Київської області; ілюстрації краєвидів України та рідного краю; карту Європи; світлини пам’ятних місць України та інших європейських держав.

На Перший урок пропонуємо запросити представників місцевого самоврядування, діячів культури і науки, активістів громадських організацій, волонтерів, учасників АТО.

У ході проведення Першого уроку слід акцентувати увагу на доцільності використання Інтернет-ресурсів, що дає змогу запропонувати учням віртуальні подорожі Україною та країнами ЄС.

Під час підготовки до Першого уроку слід враховувати індивідуальні психолого-педагогічні особливості учнів.

Для повноцінного забезпечення Першого уроку в початковій школі рекомендуємо використовувати добірку інформаційних матеріалів:

1. Відеоролик патріотичного змісту «Де Україна?»

2. Аудіозапис «Європа і Україна» К.Бужинської

3. Навчально-методичний комплект «Початкова школа: виховання на цінностях» у двох частинах:

І. Національно-патріотичне виховання на уроках літератур¬ного читання: методичний посібник / упорядники: Л.Ткаченко, О.Романюк, А.Ткаченко. – Біла Церква, 2017. – 184 с.

ІІ. Виховуємо патріотів: збірник виховних справ / упоряд¬ни¬ки : Л.П. Ткаченко, А.О. Ткаченко, О.В. Романюк. – Біла Церква. – КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. – 88 с.

Кiлькiсть переглядiв: 290